God ledelse og stærke arbejdsfællesskaber under Corona - oplæg og redskaber til ledere

Arbejdsmiljø København
199 views
Ledelse under Corona kræver nye tilgange og dialoger i teamet, med den enkelte medarbejder og på tværs af organisationen i ledergruppen og trio/MED. På denne optagelse sætter organisationspsykologerne Mette Kjærgaard Svendsen og Line Halborg fokus på klog ledelse af opgaven, arbejdsfællesskabet og trivslen i denne særlige tid.

Vi dykker ned i hvert af de 4 IGLO-niveauer, og præsenterer et nyttigt dialogredskab på hvert niveau, som er lige til at printe og anvende:
• Gå til ”Ledelse af den enkelte medarbejder (I)” https://vimeo.com/manage/videos/538719719?autoplay=1#t=16m45s
• Gå til ”Ledelse af teamet / afdelingen (G)” https://vimeo.com/manage/videos/538719719?autoplay=1#t=26m0s
• Gå til ”Ledelse af organisationen (O)” https://vimeo.com/manage/videos/538719719?autoplay=1#t=40m18s
• Gå til ”Ledelse af dig selv (L)” https://vimeo.com/manage/videos/538719719#t=42m50s

Slides
Hent slides fra oplægget https://amk.kk.dk/sites/amk.kk.dk/files/oplaeg_-_god_ledelse_og_staerke_arbejdsfaellesskaber_under_corona_-_april_2021.pdf

Redskaber
1-1-samtalen med den enkelte medarbejder (I) https://amk.kk.dk/sites/amk.kk.dk/files/vaer_tunet_ind_paa_dine_medarbejdere_-_1_til_1_redskab_til_personaleledere.pdf
Dialogen i teamet (G) https://amk.kk.dk/sites/amk.kk.dk/files/tjek_ind_med_hinanden_i_teamet_-_redskab_til_medarbejderteamet.pdf
Drøftelsen i lederteamet (L) https://amk.kk.dk/sites/amk.kk.dk/files/saet_faelles_kurs_og_hjaelp_hinanden_-_redskab_til_ledergruppen_.pdf
Drøftelsen i trio/MED (O) https://amk.kk.dk/sites/amk.kk.dk/files/kom_godt_igennem_coronatiden_sammen_-_redskab_til_med_trio_amg.pdf

Rate video

1 star 2 star 3 star 4 star 5 star