Skole-Virksomhedssamarbejde, Lergravsparkens Skoles elever & Genbyg udvikler valgfaget 'Bygge og bæredygtighed'

Erhvervsplaymaker & Team Praktik
151 views
3. juli 2023 Strategisk Partnerskab
Eleverne udvikler selv valgfaget "bygge og bæredygtighed" i tæt fællesskab med lokale virksomheder. Første skridt var en udviklingsworkshop, hvor eleverne blev inspireret og fik ordet. Workshoppen blev afholdt hos virksomheden Genbyg.
Senere kommer flere virksomheder på banen, når eleverne skal designes og bygge deres ideer. Valgfaget har opstart efter sommeren 2023.

Rate video

1 star 2 star 3 star 4 star 5 star