58 views
Blå Biodiversitet i Skolegården- Elever fra Skolen i Sydhavnen Skaber Liv i Havnen

5. & 6. klasser fra Skolen i Sydhavnen samarbejder med Øresundsmiljøskolen for at skabe mere liv i havnen.

Dette er elevernes første introduktion til projektet som er beskrevet nedenfor.

Eleverne på Skolen i Sydhavnen er heldige at have et stykke havn midt i deres skolegård. Vandet i havnen er rent og klart og lige til at svømme i, men der mangler noget liv i havnebassinet ud for skolen. Især en større variation af liv, altså en større biodiversitet er der brug for.

I 2022 indledte 5. årgang arbejdet med at skabe nye levesteder i havnebassinet. Ti flotte fiskebørnehaver blev bygget, og arbejdet med at etablere sandbund og et helt nyt stenrev blev igangsat ved udlægning af mange tons sten og sand. Alt arbejdet blev udført af eleverne med brug af skovle, spande, muskelkraft, samarbejde og højt humør.
I 2023 afsluttede eleverne, nu i 6. årgang, arbejdet med etablering af sandbund og stenrev ved yderligere at udlægge seks tons sten og sand. Samtidig udførte de en grundig undersøgelse af, hvad der var sket under overfladen det forgangne år. Der blev observeret masser af nyt liv, bl.a. planter, fisk, rejer og krabber, var flyttet ind på de nye levesteder.
Hvert år fremover kommer 5 . & 6. årgang til at holde særligt øje med udviklingen under overfladen, udforske livet i havnen og følge den udvikling, der er sat i gang med de nye levesteder, alt sammen som en del af naturfagsundervisningen og i samarbejde med Øresundsmiljøskolen.

Rate video

1 star 2 star 3 star 4 star 5 star