Jonas samler og undersøger stillehavsøsters på stenmole i Nordhavnen.


Fin hjemmeside med en masse info om stillehavsøsters og andre havdyr -

http://www.skaldyrcenter.dk

Rate video

1 star 2 star 3 star 4 star 5 star